Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

4756 533c

philosophic-alcoholic:

Beautiful. 

Reposted fromburngorgeous burngorgeous viaklopokot klopokot

March 02 2015

4888 5819

February 02 2015

patixxx
Jak mogę rozpocząć coś nowego, skoro siedzi we mnie tyle wczorajszości ?
— Leonard Cohen, 'Beautiful Losers'
Reposted fromSabela Sabela viagivemeheaven givemeheaven
patixxx
4740 314d
patixxx

February 01 2015

patixxx
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viachceuciec chceuciec
6011 b4e1 500
Reposted fromirmelin irmelin viachceuciec chceuciec
patixxx
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viachceuciec chceuciec
patixxx
2005 a33e 500
Reposted frommeowl meowl viachceuciec chceuciec

January 30 2015

patixxx
1522 d725 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaboli boli
patixxx
1388 a760

January 07 2015

patixxx
Nie oczekuję, że 2015 będzie najszczęśliwszym rokiem mojego życia. 
Chciałabym jedynie po upływie tych 365 dni mieć więcej wspomnień wywołujących uśmiech na twarzy niż powodujących łzy.
— eternaljourney
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadoesnt doesnt
patixxx
7553 238f
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadoesnt doesnt

January 04 2015

patixxx
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek poznawali się coraz bardziej i bardziej. Tak stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek. 
Reposted fromorchis orchis viaTveilight Tveilight
patixxx

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— własnie,Natasza
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaTveilight Tveilight
patixxx
Najlepsi przyjaciele - bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią - i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia; to właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viaTveilight Tveilight
patixxx
Play fullscreen
Kiedy Ciebie nie ma to i mnie nie ma
Nie ma mnie gdy Ciebie nie ma, znikać mi się nie waż!
patixxx
(...) być zakochanym, to tak jak być nietrzeźwym.
— Michał Wiraszko
Reposted frominpassing inpassing viasoup95 soup95
patixxx
Zaraz go zajebię. Tylko wypiję kawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viasoup95 soup95
patixxx
jeśli ktoś tęskni powinien dążyć do kontaktu
— if i stay
Reposted frommdjg mdjg viasoup95 soup95
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl